Insamlingskontroll

Svensk insamlingskontroll är en ideell förening med syfte att arbeta för att offentliga insamlingar för välgörande ändamål sker under betryggande kontroll, och att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.

Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla med 90-konton, säkrar att insamlingen håller hög kvalitet och beviljar 90-konton till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav.

Här är en länk till föreskrifterna