Styrelsen

Bo Lindell, ordförande
Mobil: +46 706 52 47 75

Maria Claes, ledamot/sekreterare
Mobil: +46 709 19 50 52

Louise Linder, ledamot

Martti Valkonen, ledamot
Mobil: +46 705 28 33 61

Cecilie Tenfjord Toftby, ledamot
Mobil: +46 702 88 00 62

Mathias Svensson, ledamot
Mobil: +46 705 20 44 81

Mats Egfors, ledamot
Ny ledamot i styrelsen 2020

Organisation i Sverige

Bo Lindell
Ordförande sedan 1 juli 2017. Tidigare ledamot i styrelsen och VD för Svensk Digital Handel. Nu ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad och ordförande för e-handels-utbildningen vid Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla. Ledamot i Kommunala Funktionshinderrådet och i FUB:s styrelse i Marks kommun.
E-post: lindell.bosse@gmail.com
Mobil: +46 706 524 775

Maria Claes
Ledamot sedan 2014. Legitimerad sjuksköterska, tidigare inom intensivvård, senare MAS i Halmstad kommun.
E-post: mclaes50@gmail.com
Mobil: +46 709 195 052

Stadgar och årsredovisning