Styrelsen

Bo Lindell, ordförande

Tidigare ledamot i styrelsen och VD för Svensk Digital Handel. Nu ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad och ordförande för e-handels-utbildningen vid Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla. Ledamot i Kommunala Funktionshinderrådet och vice ordförande i FUB:s styrelse i Marks kommun.
Ordförande sedan 1 juli 2017.

Maria Claes, ledamot/sekreterare

Legitimerad sjuksköterska, tidigare inom intensivvård, senare MAS i Halmstad kommun.
Maria är dotter till Monica och Carl-Axel Ekman.
Ledamot sedan 2014.

Martti Valkonen, ledamot


 

Mats Egfors, ledamot

Präst, forskare och författare. Född och delvis uppvuxen i Afrika.
Styrelseledamot sedan 2020.

Mathias Svensson, ledamot

Cecilie Tenfjord Toftby, ledamot