Våra partners på plats

Womankind

Womankind är en lokal organisation som kämpar mot kvinnlig könsstympning, våld mot kvinnor samt för kvinnliga rättigheter. Sophia Abdi Noor, ordförande och en av grundarna, har tack vare sitt värdefulla arbete blivit invald i parlamentet i Kenya. Hon är den första kvinnliga ledamoten från den nordöstra regionen och fungerar som språkrör och föredöme för alla kvinnor.
Tillsammans med Womankind driver vi flickhemmet och flickskolan.
http://www.womankindkenya.org/

Sisters Maternity Home, SIMAHO

Sisters Maternity Home, SIMAHO, består av barnmorskor och sjuksköterskor som driver ett mödravårds- och förlossningshem i Garissa. Även denna organisation arbetar aktivt för att avskaffa traditionen med kvinnlig könsstympning genom ett nära samarbete med jordemödrar.

Tack vare vårt ekonomiska stöd kan SIMAHO driva sin förlossningsklinik i Garissa. Vårt stöd gör det också möjligt för dem att utbilda jordemödrar samt driva ett apotek och en syskola, där ensamstående mödrar utbildas så att de kan försörja sig själva.

RED EAGLES Football Club

Det här är staden Garissas största fotbollsklubb. Sedan flera år har Stiftelsen ett givande samarbete med denna klubb. Vi gör gemensam sak i att bekämpa kvinnlig könsstympning genom att spelarna bär tröjor med budskapet ”F G M kills”, vilket betyder ”kvinnlig könsstympning dödar”.
Dessutom delar vi intresset för fotboll och stöttar klubben med bollar, skor och annan utrustning och gör det möjligt för dem att delta i turneringar runt om i Kenya.