Så används våra pengar

Vi arbetar för att förbättra livssituationen för utsatta flickor i östra Kenya. Vi är övertygade om att bästa vägen dit är att ge flickorna trygghet och utbildning samt sprida information för att bekämpa sedvänjan med kvinnlig könsstympning.

Fokus på fyra områden

Att ha en stark lokal förankring är viktigt om vi vill att vår hjälp ska nå fram. Tillsammans med lokala organisationer fokuserar vi därför på fyra områden.

Flickhemmet

På vårt hem för föräldralösa flickor bor just nu 117 flickor mellan fyra och 18 år. Här får de en trygg fristad och möjligheter att ta sig vidare i livet.
Läs mer om flickhemmet

Bekämpa könsstympning

Utbildning av jordemödrar och informationsutbyte med imamer är viktiga delar i vårt arbete för att utrota könsstympning, som numera är förbjuden i Kenya.
Läs mer om vårt arbete mot könsstympning

Utbildning

I vår flickskola går ungefär 400 elever från förskola till primary school. Våra faddrar gör det möjligt för flickorna att fortsätta till gymnasiet och genom Dr Ekmans studiefond ges de möjlighet att gå vidare till universitet eller yrkesskola.
Läs mer om flickskolan

Förlossningskliniken

Vi ger varje år bidrag till SIMAHO:s (Sisters Maternity Home) förlossningsklinik. Här finns mödravård, barnavård och utbildning av jordemödrar.
Läs mer om förlossningskliniken