Nyheter

2023 > 01

Hoppas ni fått en fin start på 2023.

Den 16 februari åker jag och Martti Valkonen till Garissa vi ska träffa rektorn, lärare och chefen på flickhemmet för att se om skolan och flickhemmet fungerar som de ska och om det är något särskilt de behöver. 

Vi kommer också att gå igenom bokföringen för att se till att pengarna vi skickar ner används på rätt sätt och till nytta för våra flickors trygghet och utbildning.
Naturligtvis kommer vi också att ägna tid åt att prata med flickorna, om allt är bra, om dom får det dom behöver och om dom blir väl omhändertagna?

Vi skall också, som vanligt, göra besök på mödravårdscentralen SIMAHO och sjukhuset. Mödravårdscentralen, som vi stödjer ekonomiskt, är viktig i vårt arbete mot könsstympning, där har de koll på hur det går med vårt arbete mot den förfärliga könsstympningen. Besöket på sjukhuset är mest för att kontrollera att allt fungerar, typ dialysapparater och annan teknisk utrustning, Martti är expert på sådant.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev

Arkiv