Nyheter

2020 > 06

 I Afrika finns mänsklighetens vagga. Här rinner fortfarande floder fram i områden där man jagar på samma sätt som för tusen år sedan. Här slutade en gång den gamla kinesiska Sidenvägen. Här finns rester av storslagna gamla kungariken, av handel och rik kultur. Av medeltida universitet och bibliotek. Men här ryms också en historia av slaveri, kolonialism, frihetskrig och ett besinningslöst våld som trotsar den mänskliga förmågan att hantera.  En historia av strukturell rasism och förtryck. En biotop för neokoloniala intressen

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

Efter en bra start på året har verksamheten på flickhemmet förändrats. Även i Kenya har man drabbats hårt av Coronaviruset. Detta har lett fram till att alla utbildningsinstitutioner har fått stänga ner och så även alla barnhem.
I Garissa är inget som det brukar. Skolan och flickhemmet har ingen verksamhet. Samtliga flickor boende på flickhemmet har blivit utplacerade och centrat arbetar nu i huvudsak med uppföljning av flickornas välbefinnande, där de nu vistas.

Läs hela inlägget »

Arkiv