Nyheter

2016 > 04

Världen verkar stå i brand och extremismen har ännu en gång visat sitt värsta ansikte – denna gången med maskingevär och machetes på vårt barnhem. Våra 107 flickor vaknade på skärtorsdagen med helvetet alldeles utanför sina små sovhus. I fullständig panik kastade de sig under sina sängar och tvingades ligga kvar där i över 12 timmar utan varken vatten, mat eller möjlighet att gå på toaletten.

”Most of the bullets were dropping in our compound. It is by the grace of God that these stray bullets didn´t hit any of our girls. Maybe due to the fact that they took cover under their beds the whole day as the exchange of fire continued”, skriver Sophia Abdinoor, i ett sms. Sophia är ordförande i stiftelsen Womankind som är vår lokala partner och NGO på plats.

Lämna ditt bidrag till Bankgiro 900-1777

Tack för din gåva.

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

Nu är det ännu enklare att skicka en gåva till förmån för flickorna i Garissa samt vår kamp för att förhindra könsstympning. Vi har nu ett swish-nummer där du via mobilen kan skicka ett bidrag.

Vårt swish-nummer: 1236026868

Har du inte Swish, läs mer på getswish.se
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

För 5 000 kronor per år ger du en av våra flickor möjlighet att läsa vidare på gymnasiet. Genom ditt bidrag sponsrar du en flickas studier, hennes uniform och boende på internatskolan i Nairobi eller Garissa.

Genom stöd från de av våra givare som valt att bli faddrar kan också våra flickor läsa vidare vid gymnasiet i Garissa eller Nairobi. Gymnasieskolorna bedrivs i internatform i Nairobi eller Garissa och ger, förutom utbildning, flickorna en chans att komma ut i samhället och få nya vänner.

Pengarna som du som fadder skänker räcker till en flickas studier, hennes skoluniform och boende på internat under ett år. Loven tillbringar alla flickorna på flickhemmet. Som fadder får du ett foto på flickan du stödjer och i slutet på varje läsår ett personligt brev där hon berättar om sin skolgång och sitt liv.
Hjälp till

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

I samband med Carl-Axel Ekmans 90-årsdag i augusti 2012 startade stiftelsen en Stipendiefond. Syftet är att ge flickorna på hemmet en möjlighet att studera vidare på universitet eller yrkesskola.

I augusti 2012, i samband med Carl-Axel Ekmans 90-årsdag, bildade stiftelsen en Stipendiefond. Fonden delar ut stipendier till flickor som vill läsa vidare på universitet eller yrkesskola. Stipendiet ger ett ekonomiskt bidrag för heltidsstudier, omfattande två till tre års studier. Det långsiktiga målet med Stipendiefonden, precis som med allt vårt arbete med utbildning för flickorna, är att flickorna ska bli självförsörjande och finna en plats i samhället utifrån vilken de kan skapa sig ett bra framtida liv.
Hjälp till

Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

Arkiv