Var med och förändra

Här kan du ge en gåva till vår generella verksamhet. Eller så väljer du att stödja ett specifikt projekt som du brinner lite extra för.

Stipendiefonden

För att skänka pengar till Stipendiefonden så märker du din betalning med Stipendiefonden, samt anger din adress och e-post.

Fadder

För att bli fadder skänker du 5 000 kronor. Märk din betalning med Fadder, samt ange din adress och e-post.

Swishnr: 1236026868

Skänk en högtidsgåva

Vill du skänka en gåva till ett högtidstillfälle
klicka här.
Till minne av en bortgången person
klicka här.
Eller kontakta oss via mail.
Kontakta oss

Bli månadsgivare

Bästa Garissavän, vill du bli månadsgivare så v.g. gör en automatisk överföring från ert konto som går ett bestämt datum varje månad. Uppge gärna din emailadress så att vi kan kontakta dig. Kontakta oss för mer information.
Kontakta oss

Det är en garanti för att dina gåvor går till en seriös insamlingsorganisation som regelbundet granskas av och följer alla krav som Svensk Insamlingskontroll ställer.  
Plusgiro 90 01 77-7 Bankgiro 900-1777