Vår vision

Garissa vill ge ett hundratal föräldralösa flickor i nordöstra Kenya ett säkert och tryggt hem. Vi vill ge fler flickor möjlighet till skolgång och utbildning. Vi arbetar för att bekämpa kvinnlig könsstympning.

Historik

Till Garissa kom Monica och Carl-Axel Ekman för första gången 1989. Han läkare, hon tandläkare; båda utsända av Rotary Läkarbank i Sverige. Deras upplevelser av flickors och kvinnors extremt svåra situation och stora utsatthet fick dem att börja arbeta för att förändra situationen.
Läs mer om stiftelsen Garissa

Fotbollsdoktorn

Carl-Axel Ekman är tidigare chefskirurg på Borås lasarett och läkare för Elfsborgs fotbollslag. Han har i mer än 20 år arbetat för att förbättra situationen för flickor och unga kvinnor i Garissa.
Läs mer om fotbollsdoktorn