Vår vision

Garissa vill ge ett hundratal föräldralösa flickor i nordöstra Kenya ett säkert och tryggt hem. Vi vill ge fler flickor möjlighet till skolgång och utbildning. Vi arbetar för att bekämpa kvinnlig könsstympning.

Historik

Till Garissa kom Monica och Carl-Axel Ekman för första gången 1989. Han läkare, hon tandläkare; båda utsända av Rotary Läkarbank i Sverige. Deras upplevelser av flickors och kvinnors extremt svåra situation och stora utsatthet fick dem att börja arbeta för att förändra situationen.
Läs mer om stiftelsen Garissa

Fotbollsdoktorn

Carl-Axel Ekman är tidigare chefskirurg på Borås lasarett och läkare för Elfsborgs fotbollslag. Han har i mer än 20 år arbetat för att förbättra situationen för flickor och unga kvinnor i Garissa.
Läs mer om fotbollsdoktorn

Styrelsen

Bo Lindell
Ordförande
Mobil: +46 706 52 47 75

Maria Claes
Ledamot/sekreterare
Mobil: +46 709 19 50 52

Louise Linder
Ledamot

Martti Valkonen
Ledamot
Mobil: +46 705 28 33 61

Cecilie Tenfjord Toftby
Ledamot
Mobil: +46 702 88 00 62

Mathias Svensson
Ledamot
Mobil: +46 705 20 44 81
Mathias är ny ledamot i styrelsen 2018.

Organisation i Sverige

Bo Lindell
Ordförande sedan 1 juli 2017. Tidigare ledamot i styrelsen och VD för Svensk Digital Handel. Nu ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad och ordförande för e-handels-utbildningen vid Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla. Ledamot i Kommunala Funktionshinderrådet och i FUB:s styrelse i Marks kommun. 
e-mail: lindell.bosse@gmail.com 
Mobil: +46 706 524 775
 

Maria Claes
Ledamot sedan 2014. Legitimerad sjuksköterska, tidigare inom intensivvård, senare MAS i Halmstad kommun.
e-mail: mclaes50@gmail.com
Mobil: +46 709 195 052