Nyhetsbrev - September 2021

Hej kära Garissa-vänner,

Pandemin har satt många käppar i hjulet, bland annat har vi inte kunnat besöka våra flickor i Garissa på över ett och ett halvt år, jag har dock kontakt med Garissa minst var 14:de dag för att få information om hur flickorna mår och om situationen på skolan och hemmet. Det senaste är att flickorna mår bra och skolan är öppen som vanligt trots Covid 19. Ingen på flickhemmet har drabbats, men pandemin finns i Garissa-regionen, så flickorna hålls mer eller mindre isolerade på hemmet. Kenya har inte kommit så långt i sitt vaccinationsprogram, endast 1,5% har fått första dosen och bara 3,6% är fullvaccinerade mot Sveriges över 70%.

Flickorna fortsätter att brevväxla med elever från Fristadskolan, ”Sveriges bästa skola”, som även i år, trots pandemin lyckades samla in över 50 000 kronor genom ett dagsverk.

Bo Lindell tillsammans med Anton Andreasson från Fristadskolan.
Bo Lindell tillsammans med Anton Andreasson från Fristadskolan.

Stiftelsen har tyvärr tappat en del intäkter, troligen beroende på pandemin, men vi försöker på alla sätt få in de medel som behövs för att driva flickhemmet och skolan vidare i Monicas och Carl-Axels anda. Vi fortsätter också att stödja SIMAHO, mödra- och barnavårdscentralen i Garissa som vi jobbar tillsammans med för att stoppa den förfärliga könsstympningen på små flickor.

Varje krona är välkommen och just nu pågår Företagskampen, en turnering i paddel, den nya innesporten och där är Garissa-stiftelsen samarbetspartner. Turneringen äger rum i Borås och tre tidigare fotbollsspelare i IF Elfsborg, Lasse Nilsson, Bella Berglund och Anton Andreasson, som hade Carl-Axel som fotbollsdoktor är arrangörer. 50% av intäkterna från turneringen kommer att tillfalla stiftelsen, ett varmt tack till Lasse, Bella och Anton för initiativet.

Har Du några tankar eller idéer på hur vi kan göra för att få in de medel som behövs för en fortsatt trygg drift av flickhemmet, skolan och stödet till SIMAHO är Du mycket välkommen att höra av Dig.

Allt gott och bästa hälsningar

Bo Lindell, ordförande
Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse

070-652 47 75
lindell.bosse@gmail.com