Statusrapport från Garissa

Efter en bra start på året har verksamheten på flickhemmet förändrats. Även i Kenya har man drabbats hårt av Coronaviruset. Detta har lett fram till att alla utbildningsinstitutioner har fått stänga ner och så även alla barnhem.
I Garissa är inget som det brukar. Skolan och flickhemmet har ingen verksamhet. Samtliga flickor boende på flickhemmet har blivit utplacerade och centrat arbetar nu i huvudsak med uppföljning av flickornas välbefinnande, där de nu vistas.

Arkiv