Världens bästa sjundeklassare

Bosse och Martti på Fristadskolan
Bosse och Martti på Fristadskolan

Nu har Bosse och Martti varit hos världens bästa sjundeklassare igen, dom finns i Fristadskolan utanför Borås. Vad är det som gör dom till världens bästa? Jo varje år gör dom ett dagsverk och samlar in pengar till flickorna i Garissa, det brukar bli mellan 50 och 60-tusen, rekordet är från 2017 då blev det över 64.000:-

Bosse och Martti träffar eleverna under en knapp timme och berättar om hur livet är i Garissa och om hur flickorna har det. Det är allt om flickhemmet, sjukhuset, mördravårdcentralen och om den förfärliga könsstympningen av flickor, som fortfarande pågår, trots att det enligt lag är förbjudet i Kenya.
 
De 125 sjundeklasseleverna lyssnar uppmärksamt framför allt när det gäller könsstympningen, men det är nog svårt att ta till sig hur vedervärdigt det är.
 
Den klass av sjuorna som lyckas samla in mest pengar på dagsverket får gå på en fotbollsmatch på Borås Arena och se när Elfsborg spelar. Dom får dessutom överlämna checken med pengar ute på planen i halvtid och ta emot publikens jubel, tack vare vårt samarbete med IF Elfsborg.
 
Bosse och Martti skall också träffa åttorna och niorna på Fristadskolan för att berätta om hur pengarna dom samlade in för ett och två år sedan har hjälpt Monica och Carl-Axels flickor på flickhemmet.
 
Nu önskar vi sjundeklassarna på Fristadskolan lycka till med sitt dagsverk och insamlandet av pengar, som flickorna i Garissa så väl behöver!