Stipendiefonden

I samband med Carl-Axel Ekmans 90-årsdag i augusti 2012 startade stiftelsen en Stipendiefond. Syftet är att ge flickorna på hemmet en möjlighet att studera vidare på universitet eller yrkesskola.

I augusti 2012, i samband med Carl-Axel Ekmans 90-årsdag, bildade stiftelsen en Stipendiefond. Fonden delar ut stipendier till flickor som vill läsa vidare på universitet eller yrkesskola. Stipendiet ger ett ekonomiskt bidrag för heltidsstudier, omfattande två till tre års studier. Det långsiktiga målet med Stipendiefonden, precis som med allt vårt arbete med utbildning för flickorna, är att flickorna ska bli självförsörjande och finna en plats i samhället utifrån vilken de kan skapa sig ett bra framtida liv.
Hjälp till

Senaste nyheter