loading...

Bli fadder

För 5 000 kronor per år ger du en av våra flickor möjlighet att läsa vidare på gymnasiet. Genom ditt bidrag sponsrar du en flickas studier, hennes uniform och boende på internatskolan i Nairobi eller Garissa.

Genom stöd från de av våra givare som valt att bli faddrar kan också våra flickor läsa vidare vid gymnasiet i Garissa eller Nairobi. Gymnasieskolorna bedrivs i internatform i Nairobi eller Garissa och ger, förutom utbildning, flickorna en chans att komma ut i samhället och få nya vänner.

Pengarna som du som fadder skänker räcker till en flickas studier, hennes skoluniform och boende på internat under ett år. Loven tillbringar alla flickorna på flickhemmet. Som fadder får du ett foto på flickan du stödjer och i slutet på varje läsår ett personligt brev där hon berättar om sin skolgång och sitt liv.
Hjälp till

Senaste nyheter